UTRZYMANIE RUCHU

Outsourcing Utrzymania Ruchu w dzisiejszych czasach jest coraz częstszą metodą wsparcia działalności produkcyjnej stosowaną przez nowoczesne zakłady produkcyjne.

 

Nasze doświadczenie pokazuje, że nie można zastosować jednego konkretnego modelu, rozwiązania dla każdego Klienta. Każdy odbiorca usług posiada swoje priorytety, cele i systemy do ich osiągania. Patrząc przez ich pryzmat i wychodząc im naprzeciw oferujemy kilka elastycznych rozwiązań wsparcia tego zakresu działalności:

- pełny outsourcing UR w zakresie maszyn i budynku.

- kierunkowy outsourcing UR ze wskazaniem na z góry określony zakres naprawy, przeglądów i konserwacji maszyn i urządzeń.

 

- częściowe wsparcie UR – dla istniejących już struktur u Klienta poprzez zapewnienie wykwalifikowanej kadry pracowników serwisowych pracujących w istniejących zespołach Utrzymania Ruchu u Klienta.

Mamy świadomość, że decyzja o outsourcingu dla Klienta zawsze wiąże się z wieloma wątpliwościami. Dlatego nigdy nie narzucamy jednego modelu wsparcia. Wspólnie z Klientem szukamy optymalnych rozwiązań i tworzymy finalny kształt współpracy, który będzie satysfakcjonujący pod względem merytorycznym i kosztowym dla obu stron.

Naszą dewizą jest ELASTYCZNOŚĆ.

 

Linki: